Nationale Hypotheek Garantie

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de garantie die iemand in Nederland kan krijgen als hij/zij een hypotheek afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. De Nationale Hypotheek Garantie houdt in dat bij het afsluiten van een hypothecaire lening de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de lening. De geldnemer betaalt aan de NHG hiervoor een borgtochtprovisie, een eenmalig bedrag (vanaf 2010 0,55%). Geldgevers geven aan geldleners met een NHG een korting op de hypotheekrente, tussen de 0,3 en 0,6 procentpunt.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
Wanneer de geldnemer de lening niet meer kan betalen, wordt de geldgever door het fonds betaald. De geldnemer is daarmee niet uit de problemen; deze is nog steeds aansprakelijk, alleen heeft nu te maken met de Stichting als schuldeiser. Wanneer de reden van "verplichte verkoop" met een restschuld echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of het overlijden van iemands partner is en de geldnemers hebben gezorgd voor het beperken van het verlies, kan de stichting de schuld kwijtschelden.

Toch is het in het voordeel van de geldnemer om de borgtochtprovisie te betalen en een NHG af te sluiten. Omdat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de lening weet de geldgever 100% zeker dat de lening afbetaald wordt. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staan op hun beurt garant voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen; het risico is dus verwaarloosbaar.

NHG kan worden afgesloten tot maximaal € 265.000,- (2008). Wanneer meer geleend wordt, kan over een leningdeel tot dit bedrag bij NHG afgesloten worden, terwijl een ander leningdeel onder het hogere tarief valt. De NHG is ook mogelijk in het geval van bijlenen of een 2e hypotheek; voorwaarde is wel dat het geld aangewend wordt voor 'kwaliteitsverbetering' (bijvoorbeeld verbouwen) of voor het aankopen van de grond of erfpacht. Consumptieve leningen kunnen dus niet met NHG afgesloten worden. Per 17 september 2009 geldt een kostengrens van € 350.000,-. Deze kostengrens is echter enkel van toepassing voor de aankoop van een woning, niet voor kwaliteitsverbetering.

Maximale koopsom

De normen van de NHG worden ook gebruikt voor het maximale hypotheekbedrag. NHG rekent met een woonquote: hoe hoger het inkomen, hoe groter het deel van het inkomen dat aan woonlasten uitgegeven mag worden. De woonlasten worden berekend op basis van wat het zou kosten om de lening annuïtair af te lossen op basis van 6% rente of indien de rentevast periode langer is dan negen jaar (vanaf jaar 2007), de daadwerkelijke rente. Dit is voor veel mensen een reden om 10-jaars rente te kiezen om net iets meer te mogen lenen.

 

Vul uw gegevens in

Vergelijk tarieven »
 
* Hypotheek taxaties zijn aftrekbaar van de belasting
 
 
 
Berekening

De maximale koopsom van de woning wordt door NHG bepaald aan de hand van een vast percentage voor bijkomende kosten. Voor een bestaande woning wordt met 12% gerekend, voor nieuwbouw wordt 8% aangehouden. De maximale koopsom bij een kostengrens van € 350.000,- is voor een bestaande woning dan € 312.500,-.

 

Alleen het hoogste inkomen van twee aanvragers wordt gebruikt in deze berekening voor de bepaling van de hoogte van het percentage van de woonquote; het percentage dat iemand van zijn (gezamenlijk) inkomen uit mag geven aan hypotheeklasten. Bij een zelfstandig inkomen (eigen bedrijf) wordt gerekend met de gemiddelde winst van de laatste drie jaar, gemaximeerd op de winst in het laatste jaar.

 

Veel geldgevers werken met dezelfde normen als NHG, of normen die er sterk op lijken. De NHG normen worden online gepubliceerd; geldgevers houden omwille van concurrentie hun normen geheim. Bekend is dat ze allemaal soepeler zijn, maar niet precies op welke punten.

 

Het maximale hypotheekbedrag hangt ook af van de waarde van het onderpand en het inkomen van de aanvrager. De NHG-normen zijn betrekkelijk streng; het is vrijwel altijd mogelijk om een hogere lening te krijgen bij een geldgever door af te zien van NHG. Hier staat echter ook een hogere rente tegenover. Voor een indicatieve berekening van de maximale hypotheek onder NHG-normen, zie de NHG-sneltoets.

 
Vul uw gegevens in
Vul uw gegevens in Vul de woningwaarde en postcode in.
Vergelijk tarieven
Vergelijk tarieven Vergelijk de verschillende taxatietarieven.
Vraag een taxatie aan
Vraag een taxatie aan Vul uw persoonsgegevens in en vraag een taxatie aan.
 

Recente reviews

Review van op 20-09-2012 over taxateur TaxDirekt.
Beoordeling: 5   Review 5Review 5Review 5Review 5Review 5 Ik denk een goed onderbouwde taxatie.Fijne man, prettig in de omgang! Ik denk dat zijn werk ook zijn hobby is.
Review van op 23-06-2014 over taxateur De Vastgoedtaxateur.
Beoordeling: 4   Review 4Review 4Review 4Review 4
Review van op 25-03-2012 over taxateur Zomer Makelaars .
Beoordeling: 5   Review 5Review 5Review 5Review 5Review 5 Goed , adequate, snel en betrouwbaar
Review van op 14-09-2014 over taxateur Taxatieplein Taxateurs & Bouwtechnisch Specialisten.
Beoordeling: 5   Review 5Review 5Review 5Review 5Review 5 Prima snelle taxatie, goed rapport zowel een digitale als fysieke, zeer verzorgd!
 

Recente aanvragen

Er is zojuist een aanvraag gedaan in door Dhr. C.E. Struis
Er is zojuist een aanvraag gedaan in door Dhr. D Heer
Er is zojuist een aanvraag gedaan in door Dhr. R Ossewaarde
Er is zojuist een aanvraag gedaan in door Dhr. Edvard Frontoni
Er is zojuist een aanvraag gedaan in door Dhr. S Vreeswijk
 
 
 
 
Sluit venster
 

Vul uw gegevens in

 
 
 
 
Ga verder